Digital utbildning

IT-säkerhet

Detta är en generell utbildning i IT-säkerhet som ger tips på hur företag tillsammans kan och bör arbeta för att uppnå en hög IT-säkerhet. 

Det finns ingen beskrivning för denna kurs

Kursinnehåll

    • IT-säkerhet
    • Testa dina kunskaper
    • Utvärdering